“ชลบุรี” ไม่แผ่ว ผู้ติดเชื้อวันนี้ 142 ราย กระจายไปหลายพื้นที่

"ชลบุรี" ไม่แผ่ว ผู้ติดเชื้อวันนี้ 142 ราย กระจายไปหลายพื้นที่ ขอความร่วมมือ ปชช.ระวังตัว

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทางด้านเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชลบุรีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันโดยระบุข้อความว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 142 ราย  มียอดสะสม 6,770 ราย กำลังรักษาตัวอยู่อีก 1,694 ราย หายป่วย 5,039 ราย มี ยอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็น 37 ราย ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่หลายอำเภอ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อมากสุดที่ อ.เมืองชลบุรี 56 ราย

2

1. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 27 ราย
2. ตรวจเชิงรุก Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ 7 ราย
3. แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา 4 ราย
4. แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท JWS อำเภอศรีราชา 4 ราย
5. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 1 ราย
7. Sub Contact บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา 14 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
9.1 ในครอบครัว 18 ราย
9.2 จากสถานที่ทำงาน 22 ราย
10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 22 ราย
11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 21 ราย
วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 531 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 2,694 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 5 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง
8oNxXreV 1
ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1 ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2 ไม่สังสรรค์
3 ป่วยต้องหยุด
4 ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5 ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6 เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7 เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8 ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง
และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง
ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา
พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ
สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน
จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป