ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ตัดพ้อได้รับวัคซีน 7หมื่นโดส จาก 3แสนโดส

เพจศูนย์ข้อมูลcovid ได้มีการอัพเดทจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 20 มิ.ย. 2564 รวม 7,587,178 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 5,526,039 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 2,153,018 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 รวม 3,578,536 โดส
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 2,755,792 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 822,744 ราย

ล่าสุดทางนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการพูดถึงการจัดสรรวัคซีนผ่านเพจCOVID – 19 สมุทรสาคร โดยวัคซีนมาในเดือนกรกฎาคม จำนวน 70,000 โดส ซึ่งถือว่าน้อยมาก จากเดิมที่เราได้รับจัดสรรวัคซีน 3 แสนกว่าโดส ทั้งที่จังหวัดมีหลายปัจจัย คือ

1. มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ยังไม่ลดลงเลย ความหวังอยู่ที่วัคซีน

2. จังหวัดมีโรงพยาบาลสนาม และไม่ใช่เพียงแค่ชาวสมุทรสาครที่ใช้ แต่ยังที่เปิดรับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นเข้ามาใช้ด้วย

3. จังหวัดเป็นศูนย์กลางหรือดงโรงงานที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย 5-6 แสนล้านบาทต่อปี

เพราะฉะนั้นทั้ง3ปัจจัยหลัก ควรได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ ไม่ควรจะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ ซึ่งผมก็พยายามเต็มที่ก็ขอบคุณส่วนกลางให้ความอนุเคราะห์ ซึ่งตอนนี้ก็ขยับมาเป็นแสนแล้วแต่จะเป็นเท่าไรนั้นก็ต้องติดตามต่อไป

 

ขอบคุณ COVID – 19 สมุทรสาคร