“หมอยง” โพสต์บทเรียนต่างประเทศ ฉีดวัคซีนหลากหลาย ช่วยยอดผู้ติดเชื้อน้อย!

"หมอยง" โพสต์บทเรียนต่างประเทศ ฉีดวัคซีนหลากหลาย ช่วยยอดผู้ติดเชื้อน้อย!

วันนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง โควิด 19 วัคซีน บทเรียนจากต่างประเทศ พร้อมแนบภาพกราฟผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ของประเทศชิลี และสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ชิลีมีผู้ติดเชื้อโควิดและเสียชีวิต ต่ำกว่าสหรัฐอเมริกา

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ระบุว่า ประเทศชิลีมีประชากร 19 ล้านคน สามารถให้วัคซีนครอบคลุมได้ครบ 2 เข็ม ถึง 73.7 เปอร์เซ็น การใช้วัคซีนหลากหลาย โดยเริ่มวัคซีนหลักเป็นวัคซีนเชื้อตาย และมีวัคซีน virus Vector และ mRNA มาใช้ในภายหลัง มีการกระตุ้นเข็ม 3 และเริ่มให้วัคซีนเชื้อตายกับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน เป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกา ที่ให้วัคซีนกับเด็กอายุ 6 ขวบ

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากร 331 ล้านคน สามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมได้ครบ 2 เข็ม 55.5 เปอร์เซ็นต์ วัคซีนหลักที่ใช้จะเป็น mRNA ส่วนน้อยจะเป็น virus vector ของ Johnson & Johnson ขณะนี้ยังพบการระบาดมีผู้ป่วยวันละกว่าแสนราย และเสียชีวิตมากกว่า 1,000 ราย