น่าห่วง! “ภูเก็ต” ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ผู้ว่าสั่งปิดชุมชนไทยใหม่ 14วัน

น่าห่วง! "ภูเก็ต" ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ผู้ว่าสั่งปิดชุมชนไทยใหม่ 14วัน

วานนี้ (4 ก.ย) นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ว่า สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต อยู่ในช่วงการระบาด ติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้า วัคซีนที่ประชาชนฉีดแล้วป้องกันโรคโควิด-19 ได้ค่อนข้างน้อย แต่ สามารถป้องกันการเจ็บหนักและเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียว 85% ผู้ป่วยอาการเล็กน้อยปานกลาง 13% ผู้ป่วยอาการหนัก 1-2% โดยตอนนี้ เตียงสำหรับผู้ป่วยสีเหลืองและสึแดง มีข้อจำกัดไม่สามารถขยายเตียงได้ขณะที่ผู้ป่วยสีเขียวอาจต้องปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ดังนั้น ชุมชนท้องถิ่นต้องช่วยกันโดยขยายศูนย์ CI และ Hotel Isolation หรือให้กักตัวที่บ้าน โดยมีทีมแพทย์สื่อสารกำกับดูแล

ขณะที่ทีมสาธารณสุข เข้าตรวจเชิงรุก ที่ ชุมชนชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 245คน มีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนจำนวน 144 ราย ให้ทำ Home Quarantine ได้สั่งปิดงดเดินทางเข้าออกพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน และแยกกักตัวแล้ว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งต่อมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการบริหารราชารในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต สั่งปิดชุมชนไทยใหม่ หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 5–18 กันยายน 2564

สาระสำคัญของคำสั่ง คือ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ขณะที่วันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จากในภูเก็ต 240ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox 3 รายผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,332 ราย ผู้ติดเชื้อหายกลับบ้านวันนี้ 225 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 4 ราย