ปภ. รายงานเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใน 12 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2 ก.ย. 64 เวลา 07.30 น. ปภ. รายงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 64 – ปัจจุบัน เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใน 12 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกาญจนบุรี รวม 26 อำเภอ 60 ตำบล 161 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 65,445 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบัน ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 64 – ปัจจุบัน (2 ก.ย. 64 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใน 12 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกาญจนบุรี รวม 26 อำเภอ 60 ตำบล 161 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 65,445 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น

ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก และกำแพงเพชร รวม 6 อำเภอ 7 ตำบล 15 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 312 ครัวเรือน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว รวม 12 อำเภอ 39 ตำบล 117 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 474 ครัวเรือน
ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกาญจนบุรี รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 64,659 ครัวเรือน

1

2

ปัจจุบัน ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ต่อไป สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณ :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM