“ชลบุรี” เริ่มเข้าขั้นวิกฤต ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้พุ่ง 254 ราย ดับ 2 ราย คลัสเตอร์ตลาดเช้าสัตหีบทะลุ 111 ราย

"ชลบุรี" เริ่มเข้าขั้นวิกฤต ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้พุ่ง 254 ราย ดับ 2 ราย คลัสเตอร์ตลาดเช้าสัตหีบทะลุ 111 ราย

วันที่ 24 มิ.ย.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันโดยระบุข้อความว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 254 ราย ยอดสะสม 7,024 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,877 ราย หายป่วย 5,108 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็น 39 ราย ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ 7 อำเภอ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อมากสุดที่ อ.สัตหีบ 115 ราย, อ.เมืองชลบุรี 68 ราย, อ.ศรีราชา 32 ราย, อ.บางละมุง 21 ราย, อ.พานทอง 9 ราย, อ.บ้านบึง 5 ราย และ อ.บ่อทอง 3 ราย

1. ตรวจเชิงรุก Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ 111 ราย
2. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 15 ราย
3. เก็บตกเชิงรุก Cluster ราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย
4. Cluster แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท JWS อำเภอศรีราชา 2 ราย
5. แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา 14 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ชุมชนบางทราย 1 ราย (ตรวจครั้งที่ 2 )
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน) 1 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
 – ในครอบครัว 34 ราย
 – จากสถานที่ทำงาน 20 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 27 ราย
10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 25 ราย
วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 260 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 2,044 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท
ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 5 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง
ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1 ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2 ไม่สังสรรค์
3 ป่วยต้องหยุด
4 ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5 ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6 เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7 เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8 ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง
และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง
ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา
พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ
สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน
จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป
3

จากการตรวจเชิงรุก 2 คลัสเตอร์ตลาดใหม่ชลบุรีกับตลาดเช้าสัตหีบพบผู้ป่วยจำนวนมากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 39/2564 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2564
1.ให้ปิดสถานประกอบกิจการ “ตลาดใหม่ชลบุรี” ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันที่ 24 มิ.ย.-7 ก.ค.2564 และให้สถานประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

2.ให้ปิดสถานประกอบกิจการ “ตลาดเช้าสัตหีบและสถานประกอบการโดยรอบตลาดดังกล่าว” ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-4 ก.ค.2564 และให้สถานประกอบกิจการรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป

2

จากการที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ส่งผลทำให้เตียงในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดชลบุรี มี 5 แห่งเริ่มวิกฤต แต่ละแห่งรับผู้ป่วยใกล้เต็มแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว โดยจะขอขยายเตียงที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จากเดิม มี 235 เตียง ขณะนี้ใกล้เติม นอกจากนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมหาสถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยอีกด้วย