มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ เร่งฉีดวัคซีน กลุ่ม “สูงอายุ-โรคเรื้อรัง-คนท้อง” พร้อม เน้นสอบสวนโรค คนไทยที่พักอาศัย-ทำงานในภูเก็ต

มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ เร่งฉีดวัคซีน กลุ่ม “สูงอายุ-โรคเรื้อรัง-คนท้อง” พร้อม เน้นสอบสวนโรค คนไทยที่พักอาศัย-ทำงานในภูเก็ต

วันที่ 10 ส.ค. 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมติที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการบริหารจัดการวัคซีน โดยเร่งรัดฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ทั้งในจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลและจุดฉีดนอกโรงพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นอกจากนี้ ให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการด้านการป้องกันและการควบคุมโรคเพิ่มเติม ในการดำเนินโครงการ Phuket Sandbox โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานหรือพักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งเน้นสอบสวนโรคที่รวดเร็วเพื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาด และบริหารจัดการเตียงในสถานพยาบาลให้เพียงพอ รวมถึงการใช้ชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit ด้วยความรอบคอบ