เริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีนแบบ on-site ไม่ต้องลงทะเบียน

เริ่มแล้ว ฉีดวัคซีน แบบ on-site โดยไม่ต้องลงทะเบียน ให้ผู้สูงอายุที่ตกค้างและผู้ติดตามที่มาด้วย จำกัด 1-2 คน ที่ศูนย์กลางบางซื่อ หลายคนไม่ทราบข่าวสาร ด้านเจ้าหน้าที่แนะผู้สูงอายุคุมความดันให้คงที่

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบบออนไซค์ ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งวานนี้ (30 มิ.ย.) เป็นวันแรก โดยเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงระบบในการบริการลงทะเบียนได้ ก็ให้มารับวัคซีนได้ทันที โดยผู้สูงอายุ ต้องมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2489 ก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 1 และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันพุธที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30 – 18.00 น ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ติดตามของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลาน หรือคนใกล้ชิด มารับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยจำกัด 1 ถึง 2 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ส่วนผู้สูงอายุ 60 – 74 ปีต้องทำการจองคิว” เพื่อเข้ารับบริการตามระบบปกติ โดยช่องทางการจอง ทางกรมการแพทย์จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง