รพ.เชียงรายฯออกแถลงการณ์ ฉบับ 2 หลังพบบุคลากร ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

รพ.เชียงรายฯออกแถลงการณ์ ฉบับ 2 หลังพบบุคลากร ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกแถลงการณ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ชี้แจงกรณีบุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ในทันทีที่มีการตรวจพบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อทั้งสิ้น 39 คน โดยมีอาการเล็กน้อย และส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

ซึ่งล่าสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทางด้าน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ออกมาอัพเดทความเคลื่อนไหวล่าสุดทางเพจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีใจความระบุไว้ว่า แถลงการณ์ฉบับที่ 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เรื่อง บุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (COVID-19) กรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลได้มี การตรวจคัดกรองเชิงรุกในผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. จากการตรวจเพิ่มเติม 266 คน พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อเพิ่ม 2 คน จำนวนสะสมรวม 41 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

ทั้งนี้โรงพยาบาลจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ กรณีผู้ป่วยนัดโรงพยาบาลจะติดตามทางโทรศัพท์ และส่งยาให้ถึงบ้าน
ลดการมาโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัด จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านมาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น อาจจะไม่ได้รับ ความสะดวกในการรับบริการ ทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ในกรณีฉุกเฉินยังสามารถรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการควบคุมการระบาด ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 23 มิถุนายน 2564

 

1

 

ขอบคุณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์