ศบค.แถลง หลังกลุ่มแพทย์เสนอให้ล็อกดาวน์ กทม.7 วัน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงถึงกรณีที่กลุ่มแพทย์เสนอให้ล็อกดาวน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 7 วัน ว่าที่ประชุมศปก.ศบค. ได้รับทราบข้อเสนอด้วยความยินดี และนำมาพิจารณาว่าการล็อกดาวน์เป็นเรื่องที่ได้ผลได้ดี และการปฎิบัติในปัจจุบันนี้ก็มีการดำเนินการอยู่ แต่จะเป็นลักษณะเฉพาะจุด เฉพาะที่ที่พบการแพร่ระบาด เช่นบริเวณแคมป์แรงงาน หรือโรงงาน ซึ่งแต่ละมาตรการจะมีผลทั้งทางด้านบวกและลบ จึงต้องนำมาไตร่ตรองหามาตรการที่เหมาะสม

“การปิดพื้นที่หรือโรงงาน อาจจะทำให้การกระจายในพื้นที่ควบคุมได้ แต่คนที่ไม่มีงานทำก็จะกลับไปต่างจังหวัด ก็จะไปเพิ่มปัญหาให้อีกพื้นที่หนึ่ง อย่างที่ทราบการปิดกรุงเทพ แต่คนกรุงเทพจริงๆมีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัด ถ้าปิดกรุงเทพอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายกลับไป แล้วไปติดเชื้อในต่างจังหวัด ดังนั้นเรื่องนี้ต้องผสมผสาน ที่ในขณะนี้ คือจะดำเนินการในลักษณะบับเบิ้ลแอนด์ซีล” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

โฆษกศบค. กล่าวอีกว่านิยามของบับเบิ้ลแอนด์ซีล จะต้องเป็นรูปแบบเดียวกับที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ต้องดำเนินการอย่างนั้น แม้จะเป็นเรื่องยากเพราะกรุงเทพฯคนมากกว่า แรงงานต่างด้าวมากกว่า มีความซับซ้อนขององค์กรและสถานที่มากกว่า ดังนั้นเรื่องการแบ่งเขตดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่ของรองปลัดกรุงเทพฯที่จะไปคุมโซน แต่ละที่ว่าแหล่งรังโรคเกิดที่ไหนก็จะไปจัดการแต่ละที่