“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับบุคคลธรรมดารอบ 2

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม สำหรับ "บุคคลธรรมดา" รอบ 2

วันที่ 2 สิงหาคม ทางด้านเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความว่า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

• เวลา 10.10 น. เปิดระบบลงทะเบียน

• เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

หมายเหตุ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันพุธ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์)
ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

‼ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น

‼คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564

โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน ตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล

• โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

• โรงพยาบาลปิยะเวท

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

• โรงพยาบาลเอกชัย

• โรงพยาบาลพญาไท 3

• โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

• โรงพยาบาลอินเตอร์เมด

• โรงพยาบาลกรุงเทพ

• โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

• โรงพยาบาลเทพธารินทร์

• โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ภาคใต้

• โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

• โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

• โรงพยาบาลสงขลา

• โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ภาคกลาง

• โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน

• โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา

• โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

• โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

• โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ภาคอิสาน

• โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

• โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

• โรงพยาบาลปากช่องนานา

• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

• โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

• โรงพยาบาลเมืองเลยราม

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

• โรงพยาบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

• โรงพยาบาลชลบุรี

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

• โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ภาคเหนือ

• โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

• โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

• โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

• โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

• โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ข่าวอื่นๆ

MEA ย้ำมาตรการควบคุมบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง