“นนทบุรี” ตัวเลขผู้ติดเชื้อทะลุ 600 ราย สาเหตุหลัก ครอบครัว-ชุมชน

"นนทบุรี" ตัวเลขผู้ติดเชื้อทะลุ 600 ราย สาเหตุหลัก ครอบครัว-ชุมชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เพจ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี” รายงานสรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 606 ราย

สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, ชุมชน เพศหญิง 339 ราย เพศชาย 267 ราย ต่างชาติ 61 ราย (พม่า 30 ราย กัมพูชา 30 ราย และลาว 1 ราย)

ภูมิลำเนา

  • อำเภอปากเกร็ด 244 ราย
  • อำเภอเมือง 169 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 82 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 67 ราย
  • อำเภอบางกรวย 38 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 6 ราย

มีอาการ 476 ราย คิดเป็น 78.6 %

ไม่มีอาการ 130 ราย คิดเป็น 21.4 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 606 ราย

– คัดกรองเชิงรุก บ้านเช่า ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จำนวน 14 ราย

– คัดกรองเชิงรุก แคมป์ไทวัสดุ อ.ปากเกร็ด จำนวน 26 ราย

– คัดกรองเชิงรุก ตลาดแสงจันทร์ อ.บางใหญ่ จำนวน 21 ราย

– คัดกรอง HQ อ.เมืองนนทบุรี จำนวน 15 ราย

– Drive Thru อ.ปากเกร็ด จำนวน 38 ราย

– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน ในครอบครัว 53 ราย

– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน เพื่อนร่วมงาน 18 ราย

1

ขอบคุณ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

ข่าวอื่นๆ

MEA ย้ำมาตรการควบคุมบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง