“WTO” เตือนหากทั่วโลกยังมีความไม่เท่าเทียมของวัคซีน อาจกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

องค์การการค้าโลกเตือนหากทั่วโลกยังมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องอัตราการฉีดวัคซีน ก็อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกได้

นางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกกล่าวขณะนำเสนอรายงานรายครึ่งปีเกี่ยวกับสถานะการค้าโลกว่า การค้าและผลผลิตของโลกฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 หลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงแรกของการระบาดใหญ่ การคาดการณ์ล่าสุดของ องค์การการค้าโลก คาดว่าปริมาณการค้าสินค้าจะเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2564 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2565

อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ทางการค้ากำลังมีความแตกต่างกันอย่างมากในภูมิภาคต่างๆ เพราะปัจจัยสำคัญมาจากการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน ความล้มเหลวในการเข้าถึงวัคซีนแบบเท่าเทียมกันทั่วโลก ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกและต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม้มูลค่าการค้าสินค้าทั่วโลกในปี 2563 หดตัวลงประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ แต่ด้านการค้าเวชภัณฑ์กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 16 เปอร์เซ็นต์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ หรือชุด PPE ก็เพิ่มขึ้นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์

ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เคยออกมาเตือนเรื่องนี้เมื่อต้นสัปดาห์เช่นกันว่า อัตราการฉีดวัคซีนที่เร็วเกินคาดและการกลับคืนสู่สภาวะปกติ คือปัจจัยที่ทำให้ IMF ปรับเพิ่มแนวโน้มการคาดการณ์สำหรับบางประเทศ ในทางกลับกัน การเข้าไม่ถึงวัคซีนและการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในบางประเทศ เช่น อินเดีย ก็เป็นเหตุผลสำหรับการปรับลดตัวเลขการคาดการณ์เช่นกัน การเข้าถึงวัคซีนและความสามารถของประเทศต่างๆ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความแตกต่างกัน ซึ่งหากไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมีเสถียรภาพในอนาคต