จีนไปไกล ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดสูดดมได้เป็นครั้งแรกในโลก ปลอดภัย-ไม่มีอาการข้างเคียง

ใช้อะดีโนไวรัสเป็นเวกเตอร์ สถาบันการแพทย์ทหารเป็นคนคิดค้นสำเร็จ ใช้ปริมาณยาแค่ 1 ใน 5 ของวัคซีนแบบฉีด แต่ประสิทธิภาพเทียบเท่าวัคซีนแบบฉีด1โดส เผยสถิติการทดลองมีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง

วันที่ 29 ก.ค.2564 ทางด้านเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลผลการทดลองวัคซีนแบบสูดดมเป็นครั้งแรกของโลก ความว่า

ผลการทดลองทางคลินิกของวัคซีนโควิด-19 ชนิดสูดดมของจีนได้รับการยอมรับระดับสากล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม วัคซีนโควิด-19 ชนิดสูดดมของจีน ได้เปิดเผยสถิติการทดลองทางคลินิกในวารสารThe Lancet Infectious Diseases ซึ่งเป็นการเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกของระบบภูมิคุ้มกันเยื่อเมือกของวัคซีนโควิด-19 ครั้งแรกในโลก วัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดยทีมวิจัยที่นำโดย พลตรีหญิง เฉิน เหว่ย จากสถาบันการแพทย์ทหารสังกัดสถาบันวิทยาการทหาร เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้อะดีโนไวรัสเป็นเวกเตอร์

XxjpbeE007235 20201230 PEPFN0A001 scaled 1

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า วัคซีนชนิดสูดดมมีความปลอดภัย ไม่มีอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้วัคซีนแบบฉีด ตัวยาวัคซีนแบบสูดดมจะใช้ในปริมาณเพียง 1 ใน 5 ของโดสยาวัคซีนแบบฉีด และระดับภูมิคุ้มกันของเซลล์สามารถเทียบเท่ากับการใช้วัคซีนแบบฉีด 1 โดส หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว การใช้วัคซีนชนิดสูดดมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันจะสร้างแอนติบอดีระดับ