ขสมก. ประกาศพบพนักงานติดโควิดอีก 11ราย พร้อมเผยไทม์ไลน์

ขสมก. ประกาศพบพนักงานติดโควิดอีก 11ราย พร้อมเผยไทม์ไลน์

วันที่ 28 ก.ค. 2564 ทางเพจBMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 11 ราย
1. พนักงานสื่อสาร ระดับ 2 เขตการเดินรถที่ 4
2. พนักงานขับรถประจำสำนักงาน อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6
3. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 84ก เขตการเดินรถที่ 6
4. พนักงานธุรการจ่ายงาน อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1
5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 8 เขตการเดินรถที่ 2
6. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 136 เขตการเดินรถที่ 4
7. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 เขตการเดินรถที่ 1
8. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 16 เขตการเดินรถที่ 8
9. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 42 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการจ่ายงาน ณ อู่บรมราชชนนี เนื่องจากพนักงานตั้งครรภ์
10. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 67 เขตการเดินรถที่ 4
11. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 เขตการเดินรถที่ 4

220157783 1664768900399476 5826304666987611853 n

220532573 1664768930399473 8869709054382883249 n

219951015 1664768910399475 6203354429661397239 n