“นนทบุรี” ตัวเลขไม่แผ่ว ติดเชื้อพุ่งทะลุ 500 ราย กระจายไปหลายอำเภอ

"นนทบุรี" ตัวเลขไม่แผ่ว ติดเชื้อพุ่งทะลุ 500 ราย กระจายไปหลายอำเภอ

วันที่ 27 ก.ค.2564 สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 555 ราย (เชิงรุก 65 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และโรงงาน

เพศหญิง 251 ราย เพศชาย 304 ราย

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 33 ราย (6.53%)

เด็กอายุ 6-12 ปี 35 ราย (6.93%)

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 57 ราย (11.29%)

กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน อายุ 12-60 ปี 430 ราย (75.25%) ต่างชาติ 61 ราย (พม่า 43 ราย กัมพูชา 12 ราย ลาว 5 ราย จีน 1 ราย)

ภูมิลำเนา

 • อำเภอปากเกร็ด 221 ราย
 • อำเภอบางบัวทอง 127 ราย
 • อำเภอเมือง 106 ราย
 • อำเภอบางใหญ่ 73 ราย
 • อำเภอบางกรวย 18 ราย
 • อำเภอไทรน้อย 10 ราย

มีอาการ 249 ราย คิดเป็น 49 % ไม่มีอาการ 306 ราย คิดเป็น 51 % สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 552 ราย (เชิงรุก 65 ราย, คัดกรองก่อนทำหัตถการ 3 ราย)

 • – คัดกรองเชิงรุก แคมป์เมืองทองธานี จำนวน 38 ราย
 • – คัดกรองเชิงรุก แคมป์เบญจมาศ จำนวน 42 ราย
 • – คัดกรองเชิงรุก โรงงานไทยอุตสาหกรรม จำนวน 15 ราย
 • – คัดกรอง ผู้แยกกักตัวใน LQ จำนวน 4 ราย
 • – สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน ในครอบครัว 114 ราย
 • – สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน เพื่อนร่วมงาน 17 ราย
 • – สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน (ในตึกโควิด) 11 ราย

OWA9YCNV 1