เช็ก 6 จุด พื้นที่ กทม. ตรวจโควิดฟรี วันที่ 24 มิ.ย. รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน

เช็ก 6 จุด พื้นที่ กทม. ตรวจโควิดฟรี วันที่ 24 มิ.ย. รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทางด้านเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อมูล 6 จุดตรวจหาเชื้อโควิดฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

  1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เขตป้อมปราบฯ บริเวณอาคารโบ๊เบ๊
  2. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เขตบางซื่อ บริเวณศูนย์เยาวชนเตชะวณิช
  3. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เขตมีนบุรี บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
  4. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตสาทร บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เขตทวีวัฒนา บริเวณวัดโกมุทพุทธรังสี
  6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เขตบางขุนเทียน บริเวณวัดกำแพง

DkvM73VK 1

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

  • บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
  • ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

ทั้งนี้ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ และ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ

 

ขอบคุณ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์