“รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ประกาศปิดศูนย์อุบัติเหตุชั่วคราว หลังพบผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด

"รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ" ประกาศปิดศูนย์อุบัติเหตุชั่วคราว หลังพบผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศว่าเรียนผู้รับบริการ เรื่อง งดให้บริการ ณ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินชั่วคราว ด้วยมีบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม จำนวนมากติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรม และย้ายผู้ป่วยทั้งหมดไปยังหอผู้ป่วยอื่นที่มีความปลอดภัยมากกว่า โดยเหตุดังกล่าวโรงพยาบาลรรรมศาสตร์ฯ จึงของดรับผู้ป่วย ที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งอาจจะต้องส่งผู้ป่วยขึ้นดูแลรักษาต่อ ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม ณ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงขอรับ ผู้ป่วย ณ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เฉพาะกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เร่งด่วนเท่านั้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณที่ไว้วางใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

E7SbLxdUYAAkeXh