ขรก.สภาฯ ติดโควิด พร้อมเผยไทม์ไลน์ละเอียด

สภาฯ พบข้าราชการชวเลข ติดโควิด-19 เผยไทม์ไลน์ละเอียด มีคนเสี่ยงสัมผัส16 คน ทำงานใน 3 อนุฯงบประมาณ

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงกรณีที่พบข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ติดเชื้อโควิด-19 และนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ รับตัวไปรักษา เมื่อวันที่ 26.ค. แล้วนั้น

ล่าสุดนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนในช่วงเช้าวันนี้ ( 27 ก.ค.) เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของข้าราชการที่ติดเชื้อ พร้อมกับจะแจ้งไปยังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้รับทราบรายละเอียด

ทั้งนี้จากการติดเชื้อของข้าราชการหญิงชวเลขรายล่าสุด พบว่ามีผู้เสี่ยงสัมผัส รวมทั้งสิ้น 16 คน และก่อนหน้านี้พบว่าเข้าปฏิบัติหน้าที่ ใน 3 อนุกมธ.งบประมาณฯ ด้วย ได้แก่ อนุกมธ.แผนบูรณาการ 1 , อนุกมธ. ครุภัณฑ์ และไอซีที และ อนุกมธ. ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

สำหรับ ข้าราชการหญิงรายล่าสุดที่ติดโควิด-19 เป็นพนักงานชวเลข ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 12 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณ แผนบูรณาการ 1 ในกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 กับเพื่อนข้าราชการหญิง ลำดับที่ 1 คน เมื่อทำงานเสร็จ เดินทางกลับบ้านพักข้าราชการรัฐสภา อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 2 เพื่อลงป้ายรถประจำทาง ต่อรถประจำทาง ต่อแท็กซี่ เข้าห้องพัก ซึ่งพักกับเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่3

วันที่ 13 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์เพื่อมาปฏิบัติ ราชการที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย จดประชุม อนุ กมธ.ด้านการศึกษา ในกมธ.งบฯ65 กับ เพื่อนข้าราชการหญิง ลำดับที่ 4 , เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถ ข้าราชการ ลำดับที่ 5 โดยมีเพื่อนข้าราชการ คนที่ 6 นั่งรถไปด้วย ต่อรถประจำทาง สาย 138 ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

วันที่ 14 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุกมธ.แผนบูรณาการ 1 ในกมธ.งบฯ65 กับเพื่อนข้าราชการหญิง คนที่ 1 คน เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงที่ป้ายรถประจำทางที่จตุจักร โดยมีเพื่อนข้าราชการ คนที่ 8 นั่งรถไปด้วย จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทาง 138 ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

วันที่ 15 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุกมธ. ครุภัณฑ์และไอซีที ในกมธ.งบฯ65 กับเพื่อนข้าราชการหญิง คนที่ 1 คน เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงจตุจักร และมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่8 นั่งรถไปด้วย ต่อรถประจำทาง สาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 16 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงจตุจักร โดยมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 8 นั่ง
ไปด้วย ต่อรถประจำทาง สาย 138 ต่อรถมอร์เตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 17 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 เดินทางกลับบ้าน อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 5 ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไชค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 18 กรกฎาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 19 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม เดินทางกลับบ้าน โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 5 โดยมี เพื่อนข้าราชการลำดับที่ 6 นั่งรถไปด้วย ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไชค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 20 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุกกมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างฯ ในกมธ.งบฯ65 กับ เพื่อนข้าราชการ ลำดับที่2 และ จดประชุมอนุกมธ.บูรณาการ 2 กับเพื่อนข้าราชการลำดับที่ 9 เดินทางกลับบ้าน โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 10 ลงที่หน้าปากซอยรัชดาภิเษก 66 มีเพื่อนข้าราชการโดยสารมาด้วย รวม 3 คน เป็นลำดับที่ 11 , 12 และ 13 ตามลำดับ ต่อรถมอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง เข้าที่พัก

วันที่ 21 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยรถของเพื่อนข้าราชการ คนที่ 7 โดยมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 14 และ ลำดับที่ 3 โดยสารมาด้วย เดินทางกลับบ้าน โดยรถตู้ของสภาฯ ลงที่อาคารกษาปณ์ ก่อนต่อรถโดยสารประจำทางสาย3 ลงที่จตุจักร และต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอร์เตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก รู้สึกว่ามีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว จึงตรวจเชื้อโควิดจากชุดตรวจ เอนติเจน เทสต์ ผลเป็นบวก

วันที่ 22 กรกฏาคม ตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 กรกฏาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 24 กรกฎาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ทราบผลว่าติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้าราชการที่ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างที่ทำงานนั้น ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 15 และ ข้าราชการลำดับที่ 16 ด้วย ทั้งนี้ระหว่างนั่งรับประทานอาหารจะเปิดแมสก์และสนทนากัน แต่นอกจากเวลารับประทานอาหารจะใส่แมสก์ไว้ตลอดเวลา