คลัง เผย ต.ค.นี้ ใช้คนละครึ่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้

คลัง เผย ต.ค.นี้ ใช้คนละครึ่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ กำชับต้องควบคุมค่าส่งในอัตราที่เหมาะสม

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายในเดือน สิงหาคมนี้ จะหารือร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Food Delivery Platform เพื่อให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 คาดว่าจะได้ข้อสรุป และเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่าน Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนสิ้นสุดระยะเวลามาตรการ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบกลางเพื่อให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถเชื่อมต่อกับระบบของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ให้สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมและป้องกันการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องทุจริตได้

ส่วนที่ก่อนหน้านี้มาตรการคนละครึ่งระยะแรก ผู้ประกอบการขนส่งอาหารไม่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ เพราะกังวลว่าจะมีการใช้ข้อมูลและมีการตรวจสอบ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ผู้ประกอบการหลายราย ก็ยินดีที่จะร่วมโครงการกับภาครัฐ เนื่องจากต้องการช่วยดูแลลูกค้า หลีกเลี่ยงการเดินทาง ทั้งนี้พบว่าที่ผ่านมามีผู้ให้บริการบางราย ใช้โครงการคนละครึ่งผิดวัตถุประสงค์ เช่น การส่งโค้ดให้ลูกค้าใช้สแกนจ่ายใช้สิทธิ์ผ่านโทรศัพท์ 2 เครื่อง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบในระยะต่อไป ผู้ใช้สิทธิ์จะสามารถสั่งจ่ายโดยหักจากสิทธิ์คนละครึ่งได้ทันทีในแอปพลิเคชันเดียวกัน ทำให้ภาครัฐสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ในโครงการได้แม่นยำ ขณะเดียวกันผู้ให้บริการที่จะร่วมโครงการ ก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายจัดส่งอาหารในอัตราที่เหมาะสมด้วย

สำหรับความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จากข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 21.4 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 33,061 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 16,713 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 16,348 ล้านบาท