ขสมก.แจ้ง พนักงานติดเชื้ออีก 20 ราย พร้อมเผยไทม์ไลน์ไปที่ไหนมาบ้าง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ระบุว่า พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 20 ราย ดังนี้
1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 63 เขตการเดินรถที่ 7
2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 101 เขตการเดินรถที่ 5
3. พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6
4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 503 เขตการเดินรถที่ 1
5. นายท่าอู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1
6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 84ก เขตการเดินรถที่ 6
7. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 84 เขตการเดินรถที่ 6
8. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 84 เขตการเดินรถที่ 6
9. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 26 เขตการเดินรถที่ 8

10. พนักงานธุรการ ระดับ 3 งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6

11. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย เขตการเดินรถที่ 2

12. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 107 เขตการเดินรถที่ 1

13. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 522 เขตการเดินรถที่ 1

14. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3

15. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 60 เขตการเดินรถที่ 2

16. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 102 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่นายท่าอู่ฟาร์มจระเข้ และนายท่าปล่อยรถโดยสารปรับอากาศ สาย 102 ณ อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ เนื่องจากพนักงานเป็นโรคพาร์กินสัน)

17. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 185 เขตการเดินรถที่ 1

18. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 62 เขตการเดินรถที่ 4

19. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 138 เขตการเดินรถที่ 5

20. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 62 เขตการเดินรถที่ 4

224681495 1664072733802426 3653253677413057313 n

223166865 1664072750469091 2345403911414730656 n

220383763 1664072713802428 2516074898141060399 n

219448163 1664082890468077 6132298069900002557 n

222146435 1664072840469082 57150516479373651 n