วุ่น! บุคลากร รพ.เชียงรายฯ ติดเชื้อโควิดแล้ว 39 ราย

วุ่น! บุคลากร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 39 ราย ปรับลดการให้บริการลง 50%

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกแถลงการณ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ชี้แจงกรณีบุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ในทันทีที่มีการตรวจพบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อทั้งสิ้น 39 คน โดยมีอาการเล็กน้อย และส่วนใหญ่ไม่มีอาการ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มิ.ย.64 โรงพยาบาลได้แยกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา และทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว

โรงพยาบาล ได้ประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกัน เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาด โดยกำหนดมาตรการดังนี้
1. กำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม เป็นพื้นที่ควบคุม งดรับผู้ป่วย
2. กำหนดให้ญาติสามารถฝ้าไข้ได้ 1 คน เน้นย้ำให้เป็นคนเดิม และงดเยี่ยมทุกกรณี
3. บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
4. มีการเฝ้าระวังในบุคลากรที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้หยุดงานทันที
5. โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เนื่องจากมีการปรับลดบริการลง 50% จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แพทย์นัด ยังสามารถเข้ารับบริการได้ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านมาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น และอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ในกรณีฉุกเฉินยังสามารถรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการควบคุมการระบาด ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณประชาชนที่มีความห่วงใยต่อบุคลากรของโรงพยาบาล สิ่งที่จะเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้โรงพยาบาล ณ เวลานี้คือการที่ประชาชนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และให้ประชาชนทุกท่านได้รับวัคซีนให้เร็วและมากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้เราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้

 

201214031 4593548314008141 7549513320350161072 n