“นนทบุรี” ตัวเลขยังสูง ติดเชื้อ 624 ราย พร้อมเผยสาเหตุสำคัญที่ติดเชื้อ

"นนทบุรี" ตัวเลขยังสูง ติดเชื้อ 624 ราย พร้อมเผยสาเหตุสำคัญที่ติดเชื้อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 624 ราย (เชิงรุก 152 ราย)

สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน, โรงงาน และค้าขายเพศหญิง 342 ราย เพศชาย 282 ราย

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 12 ราย (1.92%)

เด็กอายุ 6 – 12 ปี 19 ราย (2.40%)

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 43 ราย (6.89%)

กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน อายุ 12 – 60 ปี 550 ราย (88.14%)

ต่างชาติ 142 ราย (พม่า 136 ราย ลาว 5 ราย และกัมพูชา 1 ราย)

ภูมิลำเนา

อำเภอไทรน้อย 141 ราย

อำเภอปากเกร็ด 134 ราย

อำเภอบางบัวทอง 127 ราย

อำเภอบางใหญ่ 104 ราย

อำเภอเมือง 102 ราย

อำเภอบางกรวย 16 ราย

มีอาการ 393 ราย คิดเป็น 63 %
ไม่มีอาการ 231 ราย คิดเป็น 37 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 624 ราย (เชิงรุก 137 ราย)

– คัดกรองเชิงรุก บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จํากัด ตำบลละหาร จำนวน 22 ราย

– คัดกรองเชิงรุก บริษัท เมโทร พาเลท จำกัด ตำบลปลายคลองขุนศรี จำนวน 130 ราย

– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน ในครอบครัว 46 ราย

– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน เพื่อนร่วมงาน 169 ราย

– ผู้ค้าขายในตลาดพื้นที่เสี่ยง 4 ราย

 

oLOPqdbm 1

 

ขอบคุณ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี