เจออีกคลัสเตอร์ใหม่ใน 5 จังหวัด โรงงาน-สถานสงเคราะห์

เจออีกคลัสเตอร์ใหม่ใน 5 จังหวัด โรงงาน-สถานสงเคราะห์

ศูนย์ปฎิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 หรือ ศปก.ศบค. รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ โดยพบคลัสเตอร์ใหม่ดังนี้

1.จังหวัดสมุทรสาคร โรงงานอุปกรณ์สแตนเลส อำเภอกระทุ่มแบน ติดเชื้อแล้ว 127 ราย

2.จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า ติดเชื้อ 8 ราย

3.จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ อำเภอแปลงยาว ติดเชื้อ 22 ราย

4.จังหวัดระยอง โรงงานไม้ยางพารา อำเภอแกลง ติดเชื้อ 21 ราย

5.จังหวัดชลบุรี โรงงานแปรรูปไก่ ติดเชื้อ 11 ราย

ส่วนยอดการฉีดวัคซีนสะสม 15,869,844 โดส ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเพิ่มขึ้น 117,421 ราย จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองเพิ่มขึ้น 10,605 ราย

SryEcLW1 3

4