“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิดจองสิทธิ์ “ซิโนฟาร์ม” รอบเก็บตก

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดจองสิทธิ์ฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" รอบเก็บตก ผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค.สำเร็จ แต่ยังไม่ได้จองวัคซีน

วันที่ 25 ก.ค. ทางด้าน ศาสตราจารย์นายแพทยนิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกศผ่านเฟซบุ๊กว่า เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย
โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้เข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง 1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th 2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android โดยสามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้หากท่านไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากท่านยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์มท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

ซึ่งการลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

สำหรับอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท เลี่ยโดสละ 777 บาท โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

JPQm65wI 1

 

ขอบคุณ : Nithi Mahanonda