อย่าหลงเชื่อ! เช็กโควิดด้วยตัวเอง กลั้นหายใจ เช็กอาการไอ-แน่นหน้าอก เป็นเฟกนิวส์

ทางเพจ sirirajprได้เผยว่า ตามที่มีการแชร์คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลิปเสียงคณบดีศิริราชแนะนำวิธีตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง โดยการกลั้นหายใจ เช็คอาการไอ-แน่นหน้าอก จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นคำแนะนำจากคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความยาว 2 นาที 59 วินาที แนะนำวิธีตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง โดยการกลั้นหายใจ เช็คอาการไอ-แน่นหน้าอกนั้น ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เป็นการแอบอ้างโดยผู้ไม่หวังดี เสียงของบุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ใช่เสียงของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และไม่เคยมีการแนะนำวิธีตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองได้จากการกลั้นหายใจ เช็คอาการไอ-แน่นหน้าอก ด้วยวิธีดังกล่าว
หากมีการแนะนำหรือข้อพึงระวังเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะทำการแถลงผ่านสื่อออนไลน์เป็นวิดีโอที่จะปรากฏทั้งใบหน้าและเสียง โดยไม่มีการเผยแพร่คลิปเสียงเพียงอย่างเดียว เพื่อป้องกันการแอบอ้าง
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/th
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการแอบอ้าง เสียงของบุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ใช่เสียงของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณบดีไม่เคยมีการแนะนำวิธีตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง โดยการกลั้นหายใจ เช็คอาการไอ-แน่นหน้าอก 19 ด้วยวิธีดังกล่าว

ขอบคุณ sirirajpr