ศบค.มท. แจ้งกทม.-ผู้ว่าฯ พื้นที่สีแดงเข้ม พิจารณาปิดสถานที่ -กิจการเสี่ยงโควิดระบาดเพิ่มเติ่ม

ศบค.มท. แจ้งกทม. และผู้ว่าฯ จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด พิจารณาปิดสถานที่ -กิจการเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มเติม

วันที่ 22 ก.ค.-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา หารือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณามีคำสั่ง/ประกาศปิดสถานที่หรือกิจการให้เป็นไปตามมติ ศปก.ศบค.ที่มุ่งเน้นให้ลดการเดินทางและการออกนอกเคหสถานของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดได้มีประกาศ/คำสั่งปิดแล้ว ได้แก่

1.สนามกีฬาทุกประเภท (ประเภทในร่ม เช่น แบดมินตัน สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล/ ประเภทกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส) 2.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 3.ลานกีฬา 4.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 5.ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

6.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ 7.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 9.ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม หรือแต่งผม ร้านทำเล็บ หรือร้านสัก และ 10.สวนสาธารณะ และสวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ

สำหรับสถานที่หรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องเปิด ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ เพื่อการควบคุมโรคตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก เปิดเฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักคืนไว้เป็นปกติธุระ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เปิดเฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ ตลาดนัด เปิดเฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภค

ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาจัดที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและความเหมาะสมด้วย สำหรับกิจการที่สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อกำหนดฯ ให้สามารถพิจารณาจำกัดหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคควบคู่กับความจำเป็นในการดำรงชีวิตประชาชน ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการดำเนินการให้หารือ ศปก.ศบค. เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนต่อไป

215235370 1792105564311987 6252482457934651906 n

273361

273362