ผู้ใหญ่บ้านหญิงน้ำใจงาม มอบบ้านตัวเอง ให้เป็นที่กักตัว กลุ่มเสี่ยง

ผู้ใหญ่บ้านหญิงน้ำใจงาม มอบบ้านตัวเอง ให้เป็นที่กักตัว กลุ่มเสี่ยง

ผู้สื่อข่าวรายงาน สืบเนื่องจากทางจังหวัดได้มีนโยบายให้จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงไว้ในแต่ละอำเภออย่างน้องอำเภอละหนึ่งแห่ง นายเสฎฐวุฒิ ประมวล ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัย เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านแก่งและตำบลสารจิตร ว่าได้รับมอบหมายจากนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ให้ลงพื้นที่ประสานกับท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อหาสถานที่สำหรับใช่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะกลับมายังภูมิลำเนา ที่ อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งกำหนดจะมีสถานที่กักตัวดังกล่าวทุกตำบล ทุกตำบลได้มีการดำเนินการกันเกือบหมดแล้วเหลือเพียงแต่ที่ตำบลสารจิตร ที่เป็นตำบลสุดท้าย เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีประชุมฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ โดยตกลงกันว่าจะใช้สถานที่อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร(หลังเก่า) ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสารจิตร แต่ก็มีประชาชนคัดค้าน จึงยกเลิก จึงหารือกันรอบที่สองได้สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสารจิตร แต่ก็ถูกประชาชนคัดค้าน รายสุดท้ายคือ สำนักสงฆ์ วัดโป่ง ศรัทธาธรรม แต่ก็ถูกคัดค้าน จนสุดท้ายมาได้บ้านของผู้ใหญ่ทรรศวรรณ ลิสวน (ผู้ใหญ่นุช) ดังกล่าว
นางทรรศวรรณ ลิสวน ผู้ใหญ่บ้าน(ผู้ใหญ่นุช) หญิง หมู่ที่ 12 ให้สัมภาษณ์ว่า ตน มองเห็นถึงความสำคัญเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่กำลังระบาด จึงเสนอบ้านของตนเองให้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และที่สำคัญผู้ที่เดินทางมาก็เป็นลูกหลานเป็นคนสารจิตร เป็นญาติพี่น้องกัน เราไม่สมควรรังเกียจพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด19 แต่อย่างใด เพียงแต่ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงแล้วประสงค์จะกลับมาบ้าน เราในฐานะเป็นคนสารจิตร พี่น้องชาวสารจิตที่เดินทางกลับมาก็เหมือญาติพี่น้องเรา ต้องดูแลกันยามทุกข์ยากเดือดร้อน ที่สำคัญเราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้โรคนี้แพร่ระบาดในตำบลของเรา เพราะโรคนี้ทำให้เสียทั้งชีวิตและทำให้เศรษฐกิจแย่ลง ตนจึงตัดสินใจยกบ้านหลังดังกล่าวให้สำหรับใช้เป็นที่กักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน เราคนสุโขทัยไม่ทิ้งกัน

1626946503392

 

1626946683588