“กาญจนบุรี” คลัสเตอร์ “โรงงานผลไม้กระป๋อง” ตัวเลขพุ่งไม่หยุด พบติดเชื้อเพิ่ม 141 คน

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อกลุ่มแรงงานต่างด้าวคลัสเตอร์โรงงานผลไม้กระป๋อง ในอำเภอท่ามะกา ชุดแรกจำนวน 414 คน พบผลตรวจติดเชื้อ 141 คน เร่งดำเนินการตรวจหาในส่วนที่เหลืออีกกว่าสองพันคน คาดต้องใช้เวลาหลายวัน เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านการสื่อสารและจดบันทึกข้อมูล

ความคืบหน้า กรณี พบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานผลไม้กระป๋อง ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 49 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกคำสั่งปิดโรงงานผลไม้กระป๋องพร้อมด้วยโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง รวม 7 โรงงาน เป็นเวลา 14 วัน พร้อมสั่งปิดหมู่บ้านหัวพงษ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ห้ามผู้ใดผ่านเข้าออก เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มพนักงานโรงงานและชาวบ้านในพื้นที่นั้น

ล่าสุด ทางเจ้าหน้าทสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะการักษ์ และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ได้เข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ของบริษัท ฟรุตตี้ ดราย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานที่ถูกคำสั่งปิด โดยได้วางเป้าหมายตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่าด้าว จำนวน 1,100 คน แต่เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านการสื่อสาร และการจัดทำบันทึกข้อมูล เพราะแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ จึงต้องใช้ล่ามแปลภาษาตลอดเวลา การดำเนินการจึงใช้เวลาค่อนข้างนาน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวชุดแรก ได้เพียง 414 คน โดยใช้วิธีการตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid Test ซึ่งพบมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 141คน เจ้าหน้าที่จึงนำกลุ่มผู้ที่ตรวจพบเชื้อทั้ง 141 คน ไปทำการตรวจสวอป เพื่อให้มีความชัดเจน ก่อนจะพบว่า ทั้ง 141 คน มีผลตรวจเป็นบวก เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวไปเข้ารับกระบวนการรักษาตามขั้นตอน โดยในส่วนของกลุ่มแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจอีกกว่าสองพันคนนั้น เจ้าหน้าที่จะได้เร่งดำเนินการเข้าตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการดำเนินการ

ในส่วนของการปิดหมู่บ้านหัวพงษ์นั้น เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการปิดการเข้า-ออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ลักลอบออกจากหมู่บ้าน ก่อนจะได้รับการตรวจหาเชื้อให้เรียบร้อย โดยในวันนี้ จะเป็นการตรวจหาเชื้อในกลุ่มของแรงงานชาวไทย จำนวน 700 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งวัน

 

1

2

3