กทม.ออกประกาศ ปิดสถานที่-กิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท

กทม.ออกประกาศ ปิดสถานที่-กิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้เผยว่า ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38)
กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนี้
1. สนามกีฬาทุกประเภท
2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ
3. ลานกีฬา
4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
5. ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์
6. ห้องสมุดสาธารณะ
7. พิพิธภัณฑ์
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ
โดยสถานที่ตามข้อ 1 – 8 ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 64

444

 

215847289 3669285423171052 3888318177273601041 n