“ไทยร่วมใจ” แจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ สำหรับคนที่มีอายุ 18 – 59 ปี

"ไทยร่วมใจ" แจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ สำหรับคนที่มีอายุ 18 - 59 ปี

วันที่ 21 ก.ค. 2564 เพจไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย แจ้งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนแล้วให้มาฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ส่วนผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่มีคิวฉีดเดิม ตั้งแต่วันที่ 19 -23 มิ.ย. 64 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดหมายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ก.ค.64 ตามลำดับ โดยเวลาและสถานที่ยังคงเป็นไปตามคิวฉีดเดิม ส่วนผู้ที่มีคิวนัดตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

-คิว ฉีดวัคซีน เดิม เสาร์ 19 มิ.ย. คิวฉีดใหม่ พฤหัสบดี 22 ก.ค.
-คิว ฉีดวัคซีน เดิม อาทิตย์ 20 มิ.ย. คิวฉีดใหม่ ศุกร์ 23 ก.ค.
-คิว ฉีดวัคซีน เดิม จันทร์ 21 มิ.ย. คิวฉีดใหม่ เสาร์ 24 ก.ค.
-คิว ฉีดวัคซีน เดิม อังคาร 22 มิ.ย. คิวฉีดใหม่ อาทิตย์ 25 ก.ค.
-คิว ฉีดวัคซีน เดิม พุธ 23 มิ.ย. คิวฉีดใหม่ จันทร์ 26 ก.ค.

218830992 125878339710259 7069121614280994484 n