ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอโทษประชาชน จัดหาวัคซีนไม่เพียงพอ จ่อเข้าร่วมโคแวกซ์

ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอโทษประชาชน จัดหาวัคซีนไม่เพียงพอ จ่อเข้าร่วมโคแวกซ์

นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติพยายามติดต่อผู้ผลิตวัคซีนทั้งที่มีวัคซีนแล้ว และยังอยู่การระหว่างวิจัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และพยายามหาช่องทางจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า จึงทำให้เราจัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกาได้ แต่อย่างไรก็ตามสถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชน ที่แม้จะได้พยายามเต็มที่แล้ว ก็จัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิด การระบาดของโรคโควิด-19 เราไม่เคยประสบพบเจอมาก่อน รวมทั้งการกลายพันธุ์ของไวรัสก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะคาดหมายได้ล่วงหน้า ทำให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วและรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมา ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงต้องกราบขออภัยไว้ ณทีนี้ อีกครั้ง

อย่างไรก็ดี นายแพทย์นคร ยืนยันว่า ต่อไปข้างหน้าสถาบันวัคซีนจะดำเนินการต่อ ดังนี้ จัดหาวัคซีนเพิ่มเติมในปีนี้และปีหน้า โดยเฉพาะปีหน้าจะเร่งรัดจัดหาวัคซีนโดยพิจารณาดำเนินการกับผู้ผลิตที่พัฒนาวัคซีนรุ่น 2 หรือรุ่นที่ตอบสนองต่อไวรัสกลายพันธุ์ได้ เพื่อให้ส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ส่วนโครงการโคแวกซ์ เรายังอยู่ระหว่างการเข้าร่วม เพียงแต่ยังไม่ได้ลงนามความร่วมมือ ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้เริ่มเจรจาและส่งข้อความประสานไปยังองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวี ซึ่งเป็นพันธมติรที่ร่วมกันดำเนินการโครงการโคแวกซฺร่วมกับWHO ในการที่จะขอเจรจาจัดหาวัคซีนร่วมกับโครงการโคแวกซ์ โดยมีเป้าหมายได้รับวัคซีนในปี 2565 เมื่อมีข้อสรุปเบื้องต้นจะเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ รวมถึงแสวงหาความร่วมมือกับผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ