“อั๋น ภูวนาท” ลั่นถามนี่คือวิธีคิดของคนดีหรือ? หลัง”หมอเหรียญทอง”ประกาศไม่รักษาคนติดโควิดจากม็อบ!

"อั๋น ภูวนาท" ลั่นถามนี่คือวิธีคิดของคนดีหรือ? หลัง"หมอเหรียญทอง"ประกาศไม่รักษาคนติดโควิดจากม็อบ!

“อั๋น ภูวนาท” ได้โพสต์ภาพข่าวเกี่ยวกับหมอเหรียญทองได้ประกาศว่ารพ.มงกุฎวัฒนะ และเครือไม่รักษาผู้ป่วยโควิดที่มาจากม็อบ และพร้อมทั้งเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นไว้ว่า “นี่คือวิธีคิดของคนดีหรือ? คนที่ไปม็อบคงไม่ได้เป็นคนดี หรือไม่ดีทุกคน พอๆ กันกับคนที่เป็นหมอก็ไม่ใช่คนดีทุกคนหรอกมั้งครับ ในสายตาของบางคน อาจยัดเยียดให้ภูวนาทเป็นคนชังชาติไปแล้วก็ได้ แต่ชังชาติแบบผม อาจจะน่ากลัวน้อยกว่าคลั่งชาติแบบบางคน อย่าคลั่งไคล้ความจงรักภักดีจนลืมหลักธรรมของคนดี

1)ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
2)อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล
3)อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน
4)มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
5)กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา
6)ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน
7)ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนดี

อย่าละทิ้งชีวิต เพียงแค่เพราะเค้าคิดไม่เหมือนคุณ คนไปม็อบไม่ได้แปลว่าไม่จงรักภักดี และคนที่จงรักภักดีก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีทุกคน…. อ่านข่าวนี้คนตรรกะดีๆ ก็น่าจะรู้และเข้าใจว่าที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่ (ถ้าจะ comment กรุณาสุภาพกันนะจ๊ะ)”

1626849286433