ประกาศราชกิจจาฯ ให้ 2 บุคคลนามสกุลดัง “ดามาพงษ์” ล้มละลาย

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ 2 บุคคลนามสกุลดัง "ดามาพงษ์" ล้มละลาย

วันที่ 20 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ระบุว่า ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้ นายอนันต์ธนา ดามาพงษ์ และ นางอรุณี ดามาพงษ์ ล้มละลาย ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ทั้งนี้ ศาลได้นัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 19 เมษายน เวลา 09.00 น.

 

1