“นพ.โสภณ” สรุปแผนฉีดวัคซีนโควิด เร่งปรับตามเป้า ฉีดแอสตร้าฯ2เข็มใช้ในพื้นที่ระบาดหนัก

"นพ.โสภณ" สรุปแผนฉีดวัคซีนโควิด เร่งปรับตามเป้า ฉีดแอสตร้าฯ2เข็มใช้ในพื้นที่ระบาดหนัก

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เผยว่า ประชุมอนุกรรมการบริหารการฉีดวัคซีนโควิด19 20 กค 2564
ผลการประชุมที่สำคัญ
1 ผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7โรคเรื้อรัง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (กลุ่ม 608 ) ได้ประมาณ20%
ขอให้ปรับการดำเนินงาน
– ขอให้ รพ ฉีดกลุ่มเป้าหมายที่จุดให้บริการด้วย เช่น คลินิก ANC. คลินิกโรคเรื้อรังต่างๆ
-จัดฉีดเชิงรุกด้วยหน่วยเคลื่อนที่เข้าในชุมชน ฉีดใน รพสต
-การจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย608 ให้ได้วัคซีน80%ของวัคซีนที่กระจายไปจังหวัดต่างๆ ขอให้ฉีดวัคซีนคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ที่เป็นกลุ่ม 608 ขอให้ สถาบันบำราศนราดูร เป็นจุดฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ
2 การปรับเปลี่ยนโปรแกรมการฉีด เป็นแบบ Sinovacเข็ม1 และ Astra Zeneca เป็นเข็ม2 เว้นห่างกัน3-4 สัปดาห์ การฉีด AZทั้งเข็ม1และ2 ขอให้ใช้เฉพาะพื้นที่ระบาดรุนแรงในกลุ่ม608เท่านั้น
3 ยกเลิกการวัดความดันโลหิต ในจุดให้บริการฉีดวัคซีน เพราะไม่มีประโยชน์ นเรื่องการฉีดวัคซีน และเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงวัคซีน เพราะบางศูนย์ฉีดวัคซีนจะไม่ให้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้รับการฉีดวัคซีน

S 2719941

ขอบคุณ Sopon Mekthon