“นิพนธ์” เห็นชอบลดค่าน้ำประปา 10 % ต่อ 2 เดือน ปชช.ไม่ต้องลงทะเบียน

"นิพนธ์" เห็นชอบลดค่าน้ำประปา 10 % ต่อ 2 เดือน ปชช.ไม่ต้องลงทะเบียน

วันที่ 20 ก.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลการประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง กปน. ตระหนักดีถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตของประชาชนจากสถานการณ์ฯ โดยรัฐบาลจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของงประชาชนผู้พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง โดย กปน. จะลดค่าน้ำ 10% สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) สำหรับใบแจ้งค่าน้ำ เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 โดยประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แต่อย่างใด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมา กปน. ได้ช่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำ 10% ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 และเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ไปแล้วอีกด้วย

สำหรับมาตรการการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพักและบ้านเอื้ออาทร ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกิจการหอพัก คอนโด ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของ กปน. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่า ลูกบ้านของหอพักและคอนโดต่อไป ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน ¾ นิ้ว หรือ 6 หุน โดยมาตรการดังกล่าวจะแจ้งในใบแจ้งค่าน้ำประปาของ กปน. ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 นี้

BXjg73i9 5