“หมอจักรรัฐ” เผยหากมาตรการเข้มช่วง14วันได้ผล คาด1-2เดือน ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง

"หมอจักรรัฐ" เผยหากมาตรการเข้มช่วง14วันได้ผล คาด1-2เดือน ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากมาตรการเข้มในช่วง 14 วัน หากตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร ลดลงต่ำกว่า1,000 คน ได้จะมีความเหมาะสม แต่ถ้าลดลงต่ำกว่า 500 คน ถือว่ามาตรการล็อกดาวน์ได้ผล ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง อยากให้ลดให้เพียงพอที่ทรัพยากรจะรับได้ เช่น เตียงรองรับผู้ป่วย มาตรการล็อกดาวน์ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน หากมาตรการได้ผล คาดว่า 1-2 เดือน ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง แต่ถ้ามีการติดจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่ง ก็ต้องยืดเวลาในการประเมินสถานการณ์ หรือจนกว่าจะฉีดวัคซีนได้ครบ

ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ จะเป็นช่วงสำคัญที่จะมีการระดมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงจาก 7 โรคเรื้อรัง และ หญิงตั้งครรภ์ ขอความร่วมมือทุกคนอยู่บ้าน ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด มีการติดเชื้อรุนแรงมาก เนื่องจาก คนเดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ทำให้เกิดการระบาดต่อเนื่องในครอบครัว ชุมชน และหลายจังหวัด ไม่ได้กักตัวครบ 14 วัน ประกอบกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา มีอัตราการแพร่เชื้อรวดเร็ว เช่น ทานข้าว พูดคุยด้วยกัน โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ก็สามารถรับและแพร่เชื้อได้ และจะทำให้คนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ มีอาการหนักและป่วยรุนแรง