รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันนี้ 80 ราย อยู่ กทม.41 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันนี้ 80 ราย อยู่ กทม.41 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวม 11,305 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 10,710 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 595 ราย ผู้ป่วยสะสม 397,612 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,557 ราย หายป่วยสะสม 268,782 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 80 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2564 จำนวน 80 ราย
 • กรุงเทพฯ 41 ราย
 • ปัตตานี 6 ราย
 • สงขลา 3 ราย
 • นราธิวาส 3 ราย
 • ตรัง 1 ราย
 • สุราษฏร์ธานี 1 ราย
 • ปทุมธานี 2 ราย
 • สมุทรปราการ 2 ราย
 • ชลบุรี 5 ราย
 • ฉะเชิงเทรา 2 ราย
 • สระแก้ว 2 ราย
 • ปราจีนบุรี 1 ราย
 • ระยอง 1 ราย
 • ตราด 1 ราย
 • อุบลราชธานี 2 ราย
 • กาฬสินธุ์ 1 ราย
 • นครราชสีมา 1 ราย
 • เชียงราย 4 ราย
 • กำแพงเพชร 4 ราย
 • สุพรรณบุรี 4 ราย
 • พระนครศรีอยุธยา 4 ราย

แบ่งเป็นชาย 37 ราย หญิง 43 ราย ชาวไทย 76 ราย เมียนมา 2 ราย ลาว 1 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย ค่ากลางอายุ 69 ปี (14-94 ปี) เด็กอายุ 14 ปี มีภาวะอ้วนและDM

6rW3rtse 1

แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข