ครม.เคาะแล้ว “เปิดประเทศ” ภูเก็ต เริ่ม1 ก.ค. เป็นจังหวัดแรก

นายอนชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในจ.ภูเก็ต เริ่มวันที่ 1 ก.ค. และจังหวัดษสุราษฎร์ธานี โดยมี2เกาะคือ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า  เริ่ม 15 ก.ค.นี้ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอ

ซึ่งภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ มีเงื่อนไขดังนี้

1.จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90ราย/สัปดาห์
2.ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล
3.มีการระบาดเกิน3คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้
4.ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพของจังหวัด
5.มีการพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้าง ควบคุมไม่ได้

โดยจะมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับดังนี้
1.ปรับลดกิจกรรม
2.sealed route
3.hotel Quarantine
4.ทบทวนยุติ Phuket sandbox