โควิดวันนี้ติดเชื้อรายใหม่ยังวิกฤต ยอดป่วยพุ่ง 11,305 ราย เสียชีวิต 80 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวม 11,305 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 10,710 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 595 ราย ผู้ป่วยสะสม 397,612 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,557 ราย หายป่วยสะสม 268,782 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 80 ราย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูล COVID19

eDOQFI2U 1

 

ขอบคุณ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19