ศิริราช เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนโควิด ผ่านแอป “Siriraj Connect” ในวันพรุ่งนี้

ศิริราช เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนโควิด ผ่านแอป "Siriraj Connect" ในวันพรุ่งนี้

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม แจ้งว่า โรงพยาบาลศิริราช จะเปิดให้มีการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบยังไม่กำหนดวันฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 12.00 น.โดยชนิดของวัคซีนที่ฉีด วันและเวลาที่ฉีด ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน (ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชจะแจ้งชนิดวัคซีน วันและเวลาที่ฉีดวัคซีนให้ทราบในภายหลัง ผ่านทางประกาศของโรงพยาบาลศิริราช แอปพลิเคชัน Siriraj Connect แอปพลิเคชันหมอพร้อม และช่องทางอื่นๆ ตามลำดับคิวฉีดวัคซีนที่ท่านจองไว้ (โปรดเก็บหมายเลขการจองไว้ตรวจสอบ) โดยขึ้นกับความพร้อมของแต่ละช่องทาง