ตร.เตือนห้ามขายชุดตรวจโควิด “Antigen Test Kit” ทางออนไลน์ มีโทษจำคุก!

ตร.เตือนห้ามขายชุดตรวจโควิด "Antigen Test Kit" ทางออนไลน์ มีโทษจำคุก!

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีตามที่ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงว่า ทาง อย.ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ Antigent test kit สําหรับประชาชนในขณะนี้รวม 5 ยี่ห้อ เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงการติดเชื้อของตัวเองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วขึ้นและให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่าง โดยชุดตรวจนี้จะวางจําหน่ายในสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร เพื่อให้คําแนะนําแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการใช้ วิธีการเก็บสิ่งตรวจ วิธีการแปลผล การปฏิบัติตัวหลังทราบผลการตรวจ และการทิ้งชุดตรวจอย่างถูกต้อง ขอให้ประชาชนสังเกตที่ฉลากของชุดตรวจจะมีข้อความภาษาไทยระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” และเลขที่ประเมินเทคโนโลยีที่ได้รับอนุมัติจาก อย.ปรากฏบนฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ด้วย

พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวว่า สำหรับการโฆษณาจําหน่ายชุดตรวจผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฯ พ.ศ.2551 ในส่วนของผู้ที่ ขายชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ทําเทียมหรือเลียนแบบ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ลวงให้เข้าใจผิดเรื่องชื่อ คุณภาพ หรือแสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมิใช่ความจริง เป็นความผิดฐานขายเครื่องมือแพทย์ปลอม มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฯ พ.ศ.2551 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนว่า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ อย. ในการซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.ได้ทางเว็บไซต์ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไปยัง Call Center อย. หมายเลข 1556

ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผ่านทางสื่อออนไลน์ เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเสี่ยงต่อการถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง และอาจจะได้รับอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งในการใช้อุปกรณ์การตรวจ ควรได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากเภสัชกรประกอบด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ที่ลักลอบจำหน่ายชุดตรวจทางออนไลน์ หรือหากประชาชนพบเบาะแสการจำหน่ายชุดตรวจผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการกระทำความผิดอื่นๆ สามารถแจ้งไปยัง Call Center สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง