หมอทวีศิลป์ เผย 5 ปัจจัยเสี่ยงโควิด ทบทวน”ภูเก็ตแซนด์บ็อก” ใช้ 4 มาตรการเข้ม

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ได้มีการพูดถึงจังหวัดภูเก็ต เมื่อดูจากยอดผู้ติดเชื้อ 16มิ.ย. พบ3ราย, 17-19มิ.ย. 5ราย 20มิ.ย. พบ2ราย และ 21-22 มิ.ย. พบ4ราย โดยตัวเลขของภูเก็ต ที่จะทำเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ก็ยังคงนโยบายตรงนั้นได้ ให้ทุกแรงทุกคนช่วยกัน

ซึ่งทางนพ.ทวีศิลป์ได้มีการตอบคำถามที่ว่าเงื่อนไขหลักเกณฑ์การยกเลิกเปิดประเทศการท่องเที่ยวภูเก็ต ซึ่งได้มีการหยิบยกในการนำเสนอที่ประชุมมาพูดคุย เพื่อสร้างความมั่นใจประชาชน ถ้าเกิดมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยมีอะไรบ้าง

1.จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90ราย/สัปดาห์
2.ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล
3.มีการระบาดเกิน3คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้
4.ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพของจังหวัด
5.มีการพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้าง ควบคุมไม่ได้

โดยจะมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับดังนี้
1.ปรับลดกิจกรรม
2.sealed route
3.hotel Quarantine
4.ทบทวนยุติ Phuket sandbox

1624345866393