เอกสารลับ “แอสตร้าฯ” ยันส่งมอบวัคซีนให้ สธ. 5-6 ล้านโดส

เอกสารลับ "แอสตร้าฯ" ยันส่งมอบวัคซีนให้ สธ. 5-6 ล้านโดส
ซึ่งวันนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแถลงข่าวด่วน ในเวลา 11.00 น. วันที่ 18 ก.ค.64 ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้ปรากฏเอกสารจดหมาย ทั้งจากทางแอสตร้าเซนเนก้า ถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ จากนายอนุทิน ถึงฝั่งแอสตร้าเซนเนก้ารวมถึงมีจดหมายจาก จากคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ถึง ทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ปรากฏเอกสารดังนี้
เรื่อง ความคืบหน้าสู่การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในวงกว้าง และเท่าเทียมกันของวัคซีน AstraZeneca เรียน รองนายกรัฐมนตรี อนุทิน ผมเขียนหนังสือฉบับนี้มาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนของคุณ และคำแนะนำของคุณในการสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงวัคซีนของแอสตร้าฯอย่างเท่าเทียมกัน ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะรายงานความคืบหน้าครั้งใหญ่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ร่วมกันเมื่อเราได้ลงนามในหนังสือแสดง เจตนารมณ์ ร่วมกับพันธมิตรของเราคือบริษัทเฮสซีจี และบริษัทสยามไบโฮไซน์ เอาไว้เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563
1 เพื่อการสร้างการเข้าถึงวัคซีนในวงกว้างเสมอภาคในระดับนานาชาติ เราได้ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกำลังการผลิตของ บริษัทสยามไบ โอไซน์เพื่อให้รองรับกับการผลิตวัคซีนที่ก้าวหน้า และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาของประเทศไทย (อย.)
2.เพื่อการปกป้องคุ้มครองระบบสาธารณสุขของประเทศไทย เราได้บรรลุข้อตกลงการใช้วัคซีนของประเทศไทย โดยไม่มีผลประโยชน์เข้ามา แอบแฝงในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดขึ้น และจะเริ่มมีการส่งมอบวัคซีนครั้งแรกในเดือน ก.พ. โดยการฉีดวัคซีนในขณะนี้นั้นมีการเร่งด่วนอย่าง มีนัยยะสำคัญด้วยการส่งมอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย
ผมหวังว่าคุณจะเห็นด้วยที่ว่าการเปิดสายการผลิตอย่างป็นทางการในวันที่ 2 มิย. 2564 และการฉีดวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าครั้งแรก ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย จะเริ่มต้นหลัง จากนั้น ถือเป็นจุดหมายสำคัญ ซึ่งจะไม่สามารถกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีความยินยอมและความ เป็นผู้นำของคุณ ซึ่งในช่วงเวลาที่วัคซีนจำนวนหลายล้านโดสจะส่งให้ประชาชนทั่วประเทศไทย เราได้มีการเร่งการเตรียมการเพื่อส่งออกวัคซีนไปให้กับหลาย ประเทศทั่วภูมิภาค รัฐบาลของประเทศเหล่านี้นั้นได้ใช้ความอดทนเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่รัฐบาลเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้ที่ร่วมกับเราในหนังสือแสดง เจตนารมณ์ เพื่อที่จะดำเนินการจัดตั้งห่วงโซ่การผลิตวัคซีนเช่นกัน
แต่ทั้งนี้ก็เข้าใจได้ว่ารัฐบาลเหล่านี้ก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นของ การส่งมอบวัคซีน โดยรวมแล้ว ทางแอสตร้าเชนเนก้า มีความมุ่งมั่นที่จะจัดสรรวัคซีนจำนวนหนึ่งในสามของวัคซีนที่ผลิตได้ให้แก่ประเทศไทย กล่าวคือ จากวัคซีน ที่ผลิตทุกๆ 3 ล้านโดส กระทรวงสาธารณสุขจะได้จัดสรรจำนวน 1 ล้านโดส และส่วนที่เหลืออีก 2 ส่วนที่ว่ามานั้น จะถูกจัดสรรไปให้กับ ประชาชนในประเทศอื่น ๆ ซึ่งการจัดสรรนี้นั้นเป็นไปตามความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน และยึดโยงกับส่วน แบ่งของประเทศไทยที่จะได้รับวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 61 ล้านโดสจากยอดการผลิตในสัญญารวมทั้งสิ้น 175 ล้านโดส โดยรายละเอียดทั้งหมด เกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์จากกระบวนการผลิตนี้ มีการระบุไว้เพิ่มเติมแล้วในด้านหลังของเอกสาร

1148885

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1148886

1148887