“กรมการแพทย์” ประกาศแนวทางฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ลงทะเบียนแบบสลับยี่ห้อ

"กรมการแพทย์" ประกาศแนวทางฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ลงทะเบียนแบบสลับยี่ห้อ

วันที่ 18 ก.ค. 64 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวคไปแล้ว เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้รับบริการกลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซเนก้า ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยจะปฏิบัติตามแนวทางสำหรับหน่วยบริการต่าง ๆ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการให้วัคซีนแบบสลับชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้การับวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิด 19 ได้สูงสุด และให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานต่างๆ นอกสังกัดกรมการแพทย์ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับวัคซีนต่อไป

S 3563727