จองฉีด”วัคซีนซิโนฟาร์ม”เต็มแล้ว ใครที่พลาดสัปดาห์ยังเปิดให้จองอีก

จองฉีด"วัคซีนซิโนฟาร์ม"เต็มแล้ว ใครที่พลาดสัปดาห์ยังเปิดให้จองอีก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่งแก้ไขปัญหาเว็บล่ม หลังจากเริ่มเปิดจอง “วัคซีนซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไปรอบแรกจำนวน 40,000 คน ทำให้เกิดเว็บล่ม เหตุเพราะมีผู้เข้าจองวัคซีนจำนวนมากล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศอีกครั้งยืนยันวัคซีนถูกจองเต็มแล้ว ส่วนคนที่จองไม่ได้ให้รอประกาศจองใหม่ในสัปดาห์หน้า

ภายหลังจาก “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ได้เริ่มเปิดจอง “วัคซีนซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไปรอบแรกจำนวน 40,000 คน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันนี้ เป็นต้นไปผ่าน 2 ช่องทางคือ “www.sinopharm.cra.ac.th” และทางแอปพลิเคชั่น “CRA SINOP” สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง “เพลย์สโตร์” และ “แอพพ์สโตร์” โดยจะทั้ง 40,000 คน จะเริ่มจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ “10 จังหวัดสีแดงเข้ม” คือ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร และ 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา , ยะลา , ปัตตานี และนราธิวาส

วัคซีนซิโนฟาร์ม 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) รับวัคซีน 2 โดส และราชวิทยากลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส (1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์) โดยวันนี้ได้มีประชาชนเข้าไปลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และพบว่าเมื่อเข้าไปสมัครแล้วกลับพบว่ามีการการจองเต็มตั้งแต่ 08.00 นาฬิกา

ล่าสุดทาง รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย ได้โพสต์ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งว่า ขณะนี้การจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนในรอบแรก จำนวน 4 หมื่นรายยังไม่เต็ม เนื่องจากเว็บไซต์ของซิโนฟาร์ม https://sinopharm.cra.ac.th/Sinopharm/content/home…มีผู้เข้าระบบเป็นจำนวนมาก และประสบปัญหาทางเทคนิค อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าจองวัคซีนได้ ขณะนี้ผู้ดูแลระบบอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ต่อกรณีที่เกิดขึ้น และทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกมา ณ.โอกาสนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติที่สุด

ล่าสุด เมื่อเวลา 09 .30 น. ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาสฉบับบล่าสุดว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน ในรอบแรก ได้ทั้งหมด 60,000 ราย สำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ ให้รออีก 1 สัปดาห์ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งเปิดระบบการจองอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ในรอบแรกและชำระเงินตามกำหนด สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวันนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 ทุก 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบ”ครึ่งโดส” บริจาคส่งต่อวัคซีนให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ โปรดติดตามข่าวได้ทางหน้าเฟสบุคเพจและเว็บไซต์ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564