ดูกันชัดๆ เทียบกันข้อต่อข้อ ชุดทดสอบแอนติเจนและชุดทดสอบแอนติบอดี ต่างกันอย่างไร

ดูกันชัดๆ เทียบกันข้อต่อข้อ ชุดทดสอบแอนติเจนและชุดทดสอบแอนติบอดี ต่างกันอย่างไร

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ภาพกราฟฟิก เรื่อง “ความแตกต่างของชุดทดสอบแอนติเจน และ ชุดทดสอบแอนติบอดี” ต่างกันอ่างไร ? รายละเอียดมีดังนี้

1.แถบแสดงในตลับทดสอบต่างกัน
ชุดทดสอบแอนติเจน แสดงตัว C และ T ส่วน ชุดทดสอบแอนติบอดี แสดงตัว C G และ M

2. ลักษณะการใช้งาน
ชุดทดสอบแอนติเจน เป็นชุดทอสอบตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่วน ชุดทดสอบแอนติบอดี เป็นชุดทดสอบตรวจหาภูมิตอบสนองต่อไวรัส

3.ตัวอย่างที่ใช้ตรวจ
ชุดทดสอบแอนติเจน จากสารคัดหลั่ง ส่วน ชุดทดสอบแอนติบอดี จากเลือด

4. การตรวจและการแปลผล
ชุดทดสอบแอนติเจน อนุญาตให้ประชาชนนำมาตรวจด้วยตัวเอง ส่วน ชุดทดสอบแอนติบอดี ห้ามประชาชนตรวจด้วยตัวเอง

 

218647512 366817018269962 1697831275693983308 n

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19