“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” แจ้งด่วน หลังคนโวย เว็บจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ล่มเข้าไม่ได้

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งด่วน หลังคนโวย เว็บจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ล่มเข้าไม่ได้
จากกรณีได้มีประกาศให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซฺโนฟาร์มได้ ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้(18 ก.ค. 2564) ซึ่งบบว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ ล่าสุดทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ขอแจ้งว่า ขณะนี้การจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนในรอบแรก จำนวน 40,000 ราย ยังไม่เต็มจำนวน เนื่องจากเว็บไซต์ของวัคซีนซิโนฟาร์ม (https://sinopharm.cra.ac.th) มีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก และประสบปัญหาทางเทคนิค อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าจองวัคซีนได้ ขณะนี้ผู้ดูแลระบบ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อกรณีที่เกิดขึ้น และทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด
mOT7MShS 4