ฉุดไม่อยู่แล้ว! ยอดผู้ติดเชื้อทุบสถิติใหม่ 11,397ราย เสียชีวิตอีกร้อยราย

ฉุดไม่อยู่แล้ว! ยอดผู้ติดเชื้อทุบสถิติใหม่ 11,000ราย เสียชีวิตอีกร้อยราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 รวม 11,397, ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 11,079 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 318 ราย
ผู้ป่วยสะสม 374,523 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 5,726 ราย หายป่วยสะสม 256,484 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 101 ราย

792183