“นพ.โอภาส” หวั่นตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยสูงขึ้นอีก

"นพ.โอภาส" หวั่นตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยสูงขึ้นอีก

วันที่ 17 ก.ค.2564 ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยว่า กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้จะอยู่ในบ้านก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิดให้กับบุคคลภายในครอบครัว อีกทั้งจะต้องทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่จะต้องมีการจับ หรือ สัมผัสบ่อยครั้ง และถ้าหากครอบครัวมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจำเป็นจะต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างดีและต้องพาผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ เพราะหากมีการติดเชื้อขึ้นจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างมาก

ส่วนพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ยังมีตัวเลขการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่อยู่รอบโรงงาน ฉะนั้นผู้ประกอบการควรจัดการและมีมาตรการป้องกันภายในอย่างเข้มงวด ประชาชนที่จังหวัดควรงดแวะพักตามจุดต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงหรือการแพร่กระจายของโควิด-19 ขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดจำนวนมาก ทำให้ รพ.แต่ละแห่งมีเตียงไม่เพียงพอต่อการรักษา ฉะนั้นจึงอยากขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัด อีกทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง หรือ ผู้ป่วยสีเขียว ให้รักษาตัวหรือกักตัวอยู่ที่บ้าน

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรคยังได้คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีก 3 – 4 เดือนข้างหน้า ดังนั้นประชาชนทุกคนจะต้องเข้มงวดให้การป้องกันดูแลตัวเองอย่างเคร่งคัด เพราะทุกคนถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้

 

ANN 3230